هنرستان خوارزمی کیش

1 از
قبلی بعدی

جزئیات آگهی

  • شناسه تبلیغ: 1667

  • تاریخ ارسال: 2020/04/27

  • موقعیت مکانی : هرمزگان

  • شهر: کیش، میرمهنا، میدان سعدی

  • تلفن: 07644432844

  • بازدیدها: 43

توضیحات آگهی

آدرس: کیش، میرمهنا، میدان سعدی

تلفن: 07644431845 -07644432844