شماره تماس بانک های جزیره کیش

1 از
قبلی بعدی

جزئیات آگهی

  • شناسه تبلیغ: 903

  • تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

  • موقعیت مکانی : هرمزگان

  • شهر: کیش

  • بازدیدها: 150

توضیحات آگهی

بانک های جزیره کیش

بانکهای جزیره کیش (پیش شماره ۰۷۶)
—————————————————-

بانک استاندارد چارتر کیش——- ۴-۴۴۴۴۲۳۹۲۱
بانک اعتماد ایرانیان شعبه عربها —– ۴۴۴۳۰۷۷۱
بانک اعتماد ایرانیان شعبه مرکزی —- ۴۴۴۵۲۳۸۰
بانک اقتصاد نوین شعبه کیش—- ۱۵- ۴۴۴۵۲۵۱۰
بانک انصار شعبه پردیس۱———- ۶-۴۴۴۵۶۵۵۵
بانک انصار شعبه شرکت خدمات—— ۴۴۴۲۳۴۹۷
بانک انصار مرکزی —————— ۷-۴۴۴۲۱۱۹۶
بانک پارسیان شعبه فردوسی —– ۱-۴۴۴۲۱۴۸۰
بانک پارسیان شعبه مرکزی ——– ۳-۴۴۴۲۰۸۵۱
بانک پاسارگاد شعبه کیش ———— ۴۴۴۵۲۵۳۱
بانک تجارت شعبه برج صدف ———–۴۴۴۵۳۶۰۵
بانک تجارت شعبه مرکز تجارت —— ۷-۴۴۴۵۲۳۹۵
بانک تجارت شعبه پردیس ۱ ———– ۴۴۴۵۶۶۱۸
بانک تجارت شعبه مرکزی ————– ۴۴۴۲۰۲۱۵
بانک تجارت شعبه ونوس ————— ۴۴۴۲۲۳۰۴
بانک توسعه تعاون کیش ————— ۴۴۴۵۵۸۳۵
بانک توسعه صادرات ایران شعبه کیش -۴۴۴۲۰۷۹۶
بانک رفاه شعبه الماس —————– ۴۴۴۳۱۹۵۰
بانک رفاه شعبه پانیذ ——————– ۴۴۴۲۲۸۸۱
بانک رفاه شعبه پردیس۱ —————- ۴۴۴۵۶۲۳۳
بانک رفاه شعبه مرکزی —————— ۴۴۴۲۲۶۱۲
بانک سامان شعبه کیش ————- ۲-۴۴۴۵۲۲۲۶۰
بانک سپه شعبه مرجان ————— ۴-۴۴۴۶۶۱۴۱
بانک سپه شعبه پردیس۱ —————- ۴۴۴۵۶۴۹۱
بانک سپه شعبه مرکز تجاری ——— ۸۷-۴۴۴۵۲۲۷۹
بانک سپه شعبه مرکزی —————- ۲-۴۴۴۲۴۴۳۰
بانک سپه شعبه مروارید ————– ۱۴-۴۴۴۵۸۵۱۰
بانک سینا شعبه کیش ——————۲-۴۴۴۲۵۲۹۰
بانک شهر شعبه کیش —————– ۶-۴۴۴۵۶۸۳۳
بانک صادرات شعبه آب و برق ————-۴۴۴۲۲۴۰۶
بانک صادرات شعبه پردیس ۱ ———۱۹-۴۴۴۵۶۲۱۷
بانک صادرات شعبه پردیس ۲ ———— ۴۴۴۵۶۸۳۳
بانک صادرات شعبه زیتون ————- ۶-۴۴۴۲۴۱۹۵
بانک صادرات شعبه مرجان ————– ۴۴۴۶۶۱۱۶
بانک صادرات شعبه مرکزی ————– ۴۴۴۲۲۷۶۷
بانک صادرات شعبه میر مهنا ————- ۴۴۴۳۰۰۱۷
بانک صنعت و معدن کیش ————- ۴-۴۴۴۲۱۶۷۱
بانک قوامین شعبه پردیس ۱ ———— ۴۴۴۵۶۰۶۵
بانک قوامین شعبه مرکزی ————— ۴۴۴۵۸۴۲۴
بانک کار آفرین شعبه کیش ———— ۸-۴۴۴۲۴۷۶۷
بانک کشاورزی شعبه پردیس ———— ۴۴۴۵۶۱۲۹
بانک کشاورزی شعبه سفین ————- ۴۴۴۳۰۴۹۴
بانک کشاورزی مرکزی —————– ۱-۴۴۴۵۲۱۷۰
بانک کشاورزی شعبه ونوس ————- ۴۴۴۲۴۴۵۱
بانک گردشگری کیش ——————– ۴۴۴۲۴۳۸۱
بانک مسکن شعبه ارزی ونوس ———– ۴۴۴۲۵۲۲۲
بانک مسکن شعبه پردیس۲————— ۴۴۴۵۶۶۳۲
بانک مسکن شعبه مرکز تجاری ———– ۴۴۴۵۲۶۶۱
بانک مسکن شعبه مرکزی —————- ۴۴۴۲۳۵۷۰
بانک مسکن شعبه میرمهنا —————- ۴۴۴۳۵۰۲۱
بانک ملت شعبه بورس کالا ————- ۲-۴۴۴۵۳۵۴۱
بانک ملت شعبه ارزی ——————— ۴۴۴۲۰۸۱۶
بانک ملت شعبه پردیس ۱ —————–۴۴۴۵۶۴۶۶
بانک ملت شعبه مرکز تجاری ———— ۱-۴۴۴۵۲۱۸۰
بانک ملت شعبه مرکزی —————– ۵-۴۴۴۲۱۷۱۴
بانک ملت شعبه میرمهنا ——————- ۴۴۴۳۱۸۶۸
بانک ملی شعبه پردیس۱ —————– ۴۴۴۵۶۴۸۴
بانک ملی شعبه پردیس۲—————— ۴۴۴۵۶۳۴۷
بانک ملی شعبه عربها ——————– ۴۴۴۳۰۷۰۰
بانک ملی شعبه فرودگاه —————– ۴۴۴۴۳۹۷۲
بانک ملی شعبه مرجان —————— ۴۴۴۶۶۱۷۰
بانک ملی شعبه مرکزی ——————-۴۴۴۲۱۹۰۴
بانک ملی شعبه ونوس ——————- ۴۴۴۲۳۴۸۴
پست بانک شعبه مرکزی —————-۲-۴۴۴۲۳۰۹۱
تعاونی اعتباری ثامن الائمه مرکزی —– ۶-۴۴۴۳۴۰۹۵
تعاونی اعتباری ثامن الائمه مرکزی —– ۱-۴۴۴۴۲۳۰۶
تعاونی اعتباری صالحین شعبه کیش —– ۴۴۴۲۳۱۱۰
صندوق مهر امام رضا ———————- ۴۴۴۲۳۴۹۴
موسسه اعتباری توسعه شعبه کیش —- ۴۴۴۵۸۵۳۰
موسسه مالی اعتباری پیشگامان کیش — ۴۴۴۲۲۰۵۳
موسسه مالی اعتباری مهر کیش ——-۲-۴۴۴۵۸۵۸۱
برچسب ها :